top of page

Parametry

Projekt konstrukcji wykonany został przy założeniach:

* III strefa wiatrowa przy wysokości H=300m n.p.m. obciążenie wiatrem (300N/m2)

* III strefa śniegowa dla H=300m n.p.m. obciążenie śniegiem (1200N/m2)

* głębokość przemarzania gruntu hz=1,2m

* budynek zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej

* obliczeniowy graniczny opór podłoża gruntowego założono : mxQf=150kPa 

Powierzchnia i wymiary:

Powierzchnia zabudowy

Kubatura

Wysokość domu

106,3 m2

541,0 m3

7,04 m

Konstrukcja i technologia

Ściany

Stropodach

Technologia

beton komórkowy

żelbetowy

murowana

bottom of page